Info: Używamy cookies i podobnych technologii. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.

Regulamin serwisu1. Wstęp.

  Przedmiotem regulacji niniejszego regulaminu są warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego GokartSystem znajdującego się pod adresem internetowym www.GokartSystem.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych kierowców, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy nowy kierowca, z chwilą rejestracji, zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień. Niniejszy regulamin jest dostępny pod adresem internetowym http://www.GokartSystem.pl/privacy.

2. Postanowienia ogólne.

  Serwis internetowy GokartSystem jest prowadzony pod adresem internetowym www.GokartSystem.pl. Serwis jest ogólno dostępny w internecie i każdy posiadający dostęp do internetu oraz odpowiedni program (przeglądarkę) może zapoznać się z jego treścią bez konieczności akceptowania ninejszego regulaminu.
  Dla zarejestrowanych kierowców Serwis GokartSystem udostępnia dodatkową funkcjonalność. Polaga ona na dostępie do specjalnych części Serwisu, takich jak PANEL KIEROWCY. Posiadanie konta kierowcy w Serwisie powoduje wyświetlanie na ogólno dostępnych stronach Serwisu danych kierowcy (imię, nazwisko, pseudonim, uzyskane czasy przejazdów).
  Serwis zbiera, zapisuje i wyświetla tylko czasy uzyskane przez zarejestrowanych kierowców. Do zarejestrowania kierowcy wymagane jest uzyskanie karty kierowcy GokartSystem. Można ją otrzymać w kasie każdego toru zintegrowanego z Gokartsystem. Warunkiem otrzymania licencji jest zakup przynajmniej jednego biletu na przejazd gokartem oraz wyrażenie chęci jej uzyskania.   Serwis zastrzega sobie prawo do organizowania specjalnych akcji promocyjnych tylko dla zarejestrowanych kierowców.

3. Warunki korzystania z serwisu.

 • Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.
 • Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza po zalogowaniu się na stronie www.GokartSystem.pl/panel_kierowcy. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
 • Kierowca wyraża zgodę na prezentowanie na stronach Serwisu, podanych podczas rejestracji danych osobowych, tj.: imię, nazwisko, pseudonim, uzyskane czasy.
 • Kierowca wyraża zgodę na otrzymywanie od Serwisu i firm współpracujących z Serwisem, za pośrednictwem poczty elektronicznej (email), na podany przez Kierowcę podczas rejestracji adres e-mail, informacji dot. funkcjonowania Serwisu oraz reklamowych.
 • Kierowca wyraża zgodę na występowanie jego danych osobowych (imię, nazwisko, pseudonim, uzyskane czasy) w wynikach wyszukiwarek internetowych, oraz na stronach współpracujących z Serwisem.
 • Kierowca zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych podczas rejestracji konta.

4. Rozwiązanie umowy - rezygnacja z konta Kierowcy.

 • Rozwiązanie umowy (usunięcie konta Kierowcy w Serwisie) powoduje usunięcie wszelkich danych Kierowcy z Serwisu.
 • Rezygnacja z konta Kierowcy jest nieodwracalna. Nie ma możliwości przywrócenia wyników (czasów, rekordów) oraz innych danych Kierowcy.
 • Serwis nie odpowiada za dane kierowcy prezentowane po rozwiązaniu umowy w wynikach wyszukiwarek internetowych i na innych niż www.GokartSystem.pl stronach internetowych.
 • Rezygnacji można dokonać wysyłając e-mail na adres reklamacje@cartmax.pl.
 • Rezygnacja rozpatrywana jest przez Serwis w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
 • Serwis powiadamia Kierowcę drogą elektroniczną, na podany podczas rejestracji adres email, o rozwiązaniu umowy i likfidacji konta Kierowcy.

5. Przepisy końcowe.

 • Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem: www.GokartSystem.pl/privacy.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 • W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Serwis poinformuje o tym niezwłocznie wszystkich zarejestrowanych Kierowców poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach strony internetowej Serwisu.
 • W przypadku zmian w regulaminie, warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Kierowca składa oświadczenie następującej treści: Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Serwisem. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Kierowca rozwiązuje tym samym umowę z Serwisem, co jest równoznaczne z zablokowaniem jego Konta.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Kierowcami, a serwisem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Kierowcę.
 • W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.


Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.